contact

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Doneren

Wilt u een donatie doen ten behoeve van Stichting UNIT Academie, of wilt u eens geheel vrijblijvend praten over een van deze mogelijkheden?

Dan kunt u contact opnemen met:
Paul Kroon: 06 2525 0647
Gemma van Grinsven: 06 175 44 175

of:  info@unitacademie.nl

A.N.B.I.
In het kader van de verplichting voor ANBI-instellingen om relevante bestuurlijke informatie op de website te publiceren, verwijzen wij naar de hier te downloaden pdf-documenten:

Stichting UNIT Academie is sinds haar oprichting op 30-08-2007 aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. De Belastingdienst gebruikt deze term voor stichtingen die werken ten behoeve van de samenleving en dus niet ten behoeve van een beperkte groep/individu. Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling bieden fiscale voordelen:

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Zoek status op www.anbi.nl.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
 • Er zijn verschillende varianten met verschillende fiscale voordelen:
  • Incidentele schenking: U doet een eenmalige schenking aan de stichting UNIT Academie.
  • Periodieke schenking: U verbindt zich voor meerdere jaren aan stichting UNIT Academie.
  • Lijfrente met lening: U doet een eenmalige schenking in de vorm van een lening.
  • Erfstellingen/legaten: U wilt schenken uit uw nalatenschap.