De UNIT Kunstuitleen wil UNIT-deelnemers, oud-studenten en betrokken kunstenaars een kans geven zich te profileren en hun werk meer onder de aandacht te brengen.

Daarom is er de mogelijkheid gecreëerd om objecten te huren. Om uit te proberen of u tot aanschaf over wilt gaan of om op een drempelvrije manier wisselend van kunst te genieten.

Bekijk en ontdek nieuw werk op www.unitkunstuitleen.nl .

Uitleen vindt plaats via de UNIT Winkel. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11 tot 17 uur.

Gratis Inschrijving
Het gehele jaar door kunt u lid worden van de kunstuitleen. In- en uitschrijven is gratis.

Een kunstwerk kan maximaal een half jaar gehuurd worden.
Na inschrijving kunt u een kunstwerk dat u aanspreekt huren voor een periode van maximaal een half jaar. Na afloop beslist u of u het terugbrengt  of tot koop overgaat. Korter huren kan alleen als u een ander werk uitkiest en weer een nieuwe huurperiode aangaat van maximaal een half jaar. U kunt na een half jaar ook beslissen om te stoppen met uw lidmaatschap.

Huur
Afhankelijk van de waarde van een kunstwerk betaalt u 15 euro of 20 euro per maand: 
Categorie A:  Kunstwerken van      150 tot   500 euro  zijn       15 euro per maand
Categorie B:  Kunstwerken van       500 tot  1500 euro zijn     20 euro per maand

Betaling geschiedt via automatische incasso. U vult daarvoor ter plekke een formulier in om de UNIT Winkel te machtigen maandelijks het bedrag te incasseren. Voor uw inschrijving en machtiging hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs of rijbewijs nodig.

Terugbrengen en koop

Na een half jaar brengt u het werk terug naar de UNIT Kunstuitleen. Eerder terugbrengen mag, met inbegrip van de voorwaarde dat een nieuwe huurperiode van maximaal een half jaar wordt aangegaan. Wanneer u tot koop overgaat, wordt de helft van het opgebouwde huurbedrag van dat werk in mindering gebracht op de koopsom.

LET OP:

Terugbrengen alleen op de eerste zaterdag van de maand
Alleen op elke eerste zaterdag van de maand kunnen geleende werken teruggebracht worden naar de UNIT Winkel.
2016:   5 mrt-2 apr-7 mei-4 jun-2 jul-3 sep-1 okt-5 nov-3 dec                       6 aug vakantie!
2017:   7 jan-4 feb-4 mrt-1 apr-6 mei-3 jun-1 jul-2 sep-7 okt-4 nov-2 dec   5 aug vakantie!

(mocht u op één van deze dagen niet komen dan brengt u ons via de mail op de hoogte en regelen we een ander tijdstip)

Bescherming van kunstwerken
Om beschadiging te voorkomen, wordt het kunstwerk zorgvuldig in luchtkussenfolie verpakt aan u meegegeven. Wanneer u het werk terug brengt, verwachten we van u dat u dat op eenzelfde manier doet (bv. door het luchtkussenfolie te bewaren en her te gebruiken) Mocht het kunstwerk beschadigd zijn, bent u zelf aansprakelijk. Dit kunt u mogelijk verhalen op uw WA en/of inboedelverzekering. Zo niet, neemt u het kunstwerk tegen de verkoopprijs over en is het uiteraard uw eigendom.