Wat is de UNIT Academie?

Stichting UNIT Academie in Nijmegen bestaat uit een UNIT Atelier en een UNIT Winkel.

UNIT staat voor 'UNIek Talent'. 
De UNIT Academie biedt een speciale vorm van zorg en ondersteuning in het kader van de WMO.
De activiteiten zijn gericht op verdere ontwikkeling van het beeldend vermogen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Zij beschikken over speciale eigenschappen zoals een bijzondere manier van waarnemen en een originele wijze van denken.

De UNIT Academie biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en activerend werk en richt zich op een succesvolle vervolgstap naar werk, beroepsonderwijs en een meer gestructureerd dagelijks leven van de deelnemers.
De UNIT Academie biedt nieuwe kansen op een volwaardige plek in de samenleving!

Atelier en Deelnemers
Het UNIT Atelier is een atelier voor mensen vanaf 18 jaar. Mensen met een normale of bovengemiddelde intelligentie en met talent voor en interesse in beeldende kunst en vormgeving. Als kandidaat deelnemer moet je dus beschikken over dat talent en die interesse. Deelnemers hebben een vorm van autisme of aanverwante problemen en zijn op het moment van toelating niet ouder dan 38 jaar.
De activiteiten in het atelier zijn gericht op ontwikkeling en activering van het beeldend vermogen, studievaardigheden, beroepscompetenties, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en een meer gestructureerd dagelijks leven. De keuze voor welke van deze ontwikkelingsgebieden extra aandacht krijgen is afhankelijk van het individuele traject van de deelnemer.
De deelnemers worden in hun activiteiten begeleid door professionele kunstenaars en vormgevers en professionele agogisch begeleiders.
Het UNIT Atelier biedt ook individuele begeleiding aan studenten die een opleiding volgen in het reguliere beroepsonderwijs. 

Iets voor jou?
Teken of schilder je graag? Is fotograferen je lust en je leven? Ben je vaak beeldend bezig bijvoorbeeld met het maken van websites of filmpjes? Maak je affiches of is graffiti iets waar je goed in bent? Zou je eigenlijk in een galerie willen werken? Zie je jezelf als creatieve medewerker van een reclamebureau? Droom je ervan vormgever te zijn in de wereld van theater en muziek? Zou je graag schilderijen willen restaureren? 
Heb je talent en voldoende intelligentie, maar ben je nog onvoldoende zeker over je persoonlijke vaardigheden en je beeldend vermogen om jouw ambities te realiseren? Word je juist door jouw talenten en intelligentie vaak overschat of niet goed begrepen? Wil je op de eerste plaats aangesproken worden op wat je kunt en graag doet en niet op zaken waaraan je niet kunt voldoen of geen interesse in hebt? Heb je behoefte aan een veilige leer- en werkomgeving en verduidelijking van de communicatie?
Dan zou het UNIT Atelier een hele goede plek voor je kunnen zijn.

DEELNAME en TOELATING
Om deelname aan het UNIT Atelier te kunnen bekostigen heb je of een WMO indicatie dagbesteding, een PGB of een financiële ondersteuning van bijvoorbeeld ouders nodig. De meeste deelnemers komen via de sociale wijkteams terecht bij het UNIT Atelier. Het UNIT Atelier heeft een contract met de gemeentes in de regio’s Nijmegen, Oss en Arnhem.

Indien je enthousiast bent om als deelnemer te starten op het UNIT Atelier wordt er een toelatingsgesprek gepland. In dit gesprek wordt jouw beeldend werk (portfolio) bekeken en is er een gesprek naar aanleiding van een door jou vooraf ingevulde vragenlijst. Naar aanleiding van het gevoerde gesprek worden de wensen van jou als kandidaat gekoppeld aan de mogelijkheden van begeleiding die het UNIT Atelier jou kunnen bieden. Er wordt dan ook een eerste keuzerichting vastgesteld: onderwijs, werk of een meer gestructureerd dagelijks leven.

Winkel en Werkervaring 
In de UNIT Winkel worden beeldende producten en diensten te koop aangeboden. Je kunt als deelnemer in de winkel werken om werkervaring op te doen. De winkel is verder een ontmoetingsplaats voor deelnemers, potentiële opdrachtgevers en betrokken professionals.
De klanten van de winkel zijn tevens sponsors van het UNIT Atelier omdat de winst van de winkel in zijn geheel ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het UNIT Atelier. Met andere woorden: het is een bijdrage om de missie van stichting UNIT Academie  te kunnen optimaliseren.

Missie
Stichting UNIT Academie spant zich in om iedere individuele deelnemer meer te bieden dan zinvolle dagbesteding alleen. Het UNIT Atelier met UNIT Winkel wil de deelnemers kansen geven op een succesvolle vervolgstap in hun leven en loopbaan. Het UNIT Atelier wil de deelnemer daarbij op de eerste plaats aanspreken op zijn mogelijkheden, talenten en originele manier van denken. We willen niemand reduceren tot een diagnose of enkele kenmerken, vooral omdat de diagnose autisme niets zegt over wat het voor ieder specifiek persoon betekent in het dagelijks leven.

Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers van het UNIT Atelier baat hebben bij een aanpak die gericht is op verduidelijking van de communicatie en het bieden van een voorspelbare en overzichtelijke werk- en leeromgeving.
Doelstelling is dat jij als deelnemer inzicht krijgt in eigen kunnen en willen met betrekking tot de toekomst. Daarbij wil het UNIT Atelier jou begeleiden in het realiseren van jouw mogelijkheden en wensen.

UNIT en Medewerkers
Het atelier en de winkel vormen een leer- en werkruimte waar jij als deelnemer jouw beeldend talent, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemerscompetenties en studievaardigheden verder kunt ontwikkelen. Dit gebeurt onder leiding en begeleiding van professionele kunstenaars en vormgevers, creatief therapeuten en een psycholoog. Allen hebben een goed observerend vermogen, kunnen goed reflecteren op ontwikkelingen van iedere deelnemer.
Bovendien kan de UNIT Academie, dankzij een aantal vrijwilligers, deelnemers extra ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van het beeldend vermogen en zelfredzaamheid.

Maatwerk
In overleg met jou als deelnemer en mogelijk andere betrokkenen stelt het UNIT Atelier een op jouw persoon afgestemd ontwikkelingsplan op. Dit plan moet leiden naar een stap na de UNIT: de arbeidsmarkt of een (beroeps-)opleiding en een dagelijks leven met een zekere mate van zelfredzaamheid.

Download hier de flyer voor 2018 (pdf)

De UNIT winkel op Facebook
Afgelopen periode is door één van onze vrijwilligers hard gewerkt om onze Facebook pagina op te tuigen. Het resultaat mag er zijn!
Like onze pagina en blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes, nieuwe werken en nog veel meer.
Bekijk onze Facebook pagina >