Wat is de UNIT Academie?

Stichting UNIT Academie in Nijmegen bestaat uit een atelier en een winkel.

UNIT staat voor 'UNIek Talent'.
De UNIT Academie biedt drie specialistische trajecten aan en individuele begeleiding . Er is een traject naar werk, een traject naar regulier beroepsonderwijs en een traject naar een (meer) gestructureerd dagelijks leven. De individuele begeleiding is gericht op vergroting van zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven en het succesvol kunnen doorlopen van een reguliere beroepsopleiding in het bijzonder.

De UNIT vormt de schakel tussen het vaak verstoorde, maar altijd moeizame onderwijstraject en/of samenleven en nieuwe kansen en vooruitzichten op werk, onderwijs of beide.

Atelier en Deelnemers
Het UNIT Atelier is een atelier voor mensen vanaf 18 jaar. Mensen met een normale of bovengemiddelde intelligentie en met talent voor en interesse in beeldende kunst en vormgeving. Vooral personen die zich moeilijk staande kunnen houden in het regulier onderwijs of samenleving. In het bijzonder richt de UNIT zich op mensen met een stoornis in het autismespectrum (ASS), maar ook mensen met aanverwante of bijkomende handicaps en problemen die de ontwikkeling verstoren.

De activiteiten in het atelier zijn gericht op ontwikkeling en activering van het beeldend vermogen, studievaardigheden, beroepscompetenties, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en een gestructureerd dagelijks leven. De keuze voor welke van deze ontwikkelingsgebieden extra aandacht krijgen is afhankelijk van het individuele traject van de deelnemer.

Iets voor jou?
Teken of schilder je graag? Is fotograferen je lust en je leven? Ben je vaak beeldend bezig bijvoorbeeld met het maken van websites of filmpjes? Maak je affiches of is graffiti iets waar je goed in bent? Zou je eigenlijk in een galerie willen werken? Zie je jezelf als creatieve medewerker van een reclamebureau? Droom je ervan vormgever te zijn in de wereld van theater en muziek? Zou je graag schilderijen willen restaureren?
Heb je talent en voldoende intelligentie, maar nog onvoldoende beeldend vermogen om jouw ambities te realiseren? Word je juist door jouw talenten en intelligentie vaak overschat of niet goed begrepen? Wil je op de eerste plaats aangesproken worden op wat je kunt en graag doet en niet op zaken waaraan je niet kunt voldoen of geen interesse in hebt? Heb je behoefte aan een veilige leer- en werkomgeving en verduidelijking van de communicatie?

Dan zou het UNIT Atelier een hele goede plek voor je kunnen zijn.

Winkel en Werkervaring
In de UNIT Winkel worden beeldende producten en diensten te koop aangeboden. De deelnemers kunnen zelf in de winkel werken om werkervaring op te doen. De winkel is verder een ontmoetingsplaats voor deelnemers, potentiële opdrachtgevers en betrokken professionals.
De klanten van de winkel zijn tevens sponsors van het UNIT Atelier omdat de winst van de winkel in zijn geheel ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het UNIT Atelier. Met andere woorden: het is een bijdrage om de missie van de UNIT te kunnen optimaliseren.

Missie
Het UNIT Atelier met UNIT Winkel wil vooral jonge mensen kansen geven op een succesvol vervolg in een opleiding voor kunstonderwijs, in een beroep als kunstenaar of vormgever of in een andere opleiding, beroep of werk waar de deelnemer van het atelier zich in thuis voelt en zich verder kan ontwikkelen. Ook aan volwassenen biedt het UNIT Atelier trajecten gericht op arbeid, studie of activering.

Doelstelling is dat de deelnemer inzicht krijgt in eigen kunnen en willen met betrekking tot de toekomst. Daarbij wil het UNIT Atelier de deelnemer begeleiden bij de mogelijkheden om deze wensen en potenties te realiseren.

Het UNIT Atelier wil deelnemers op de eerste plaats aanspreken op hun mogelijkheden, talenten en originele manier van denken. Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers van het UNIT Atelier baat hebben bij een aanpak die gericht is op verduidelijking van de communicatie en het bieden van een voorspelbare en overzichtelijke werk- en leeromgeving.

UNIT en Medewerkers
Het atelier, de winkel en de vele andere werkervaringplekken vormen een leer- en werkruimte waar deelnemers hun beeldend talent, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemerscompetenties en studievaardigheden verder ontwikkelen. Dit gebeurt onder leiding en begeleiding van professionele kunstenaars en vormgevers, creatief therapeuten en docenten. Allen hebben een goed observerend vermogen, kunnen goed reflecteren op ontwikkelingen van de deelnemers.

Bovendien zijn deze medewerkers in staat om betrokken mensen uit de werkpraktijk te begeleiden en te coachen in de omgang met de deelnemers van het UNIT Atelier. Alle medewerkers van de UNIT Academie zijn geschoold op HBO- of HBO+niveau op een of meer relevante vakgebieden. Daarbij werkt de UNIT samen met een psycholoog die de medewerkers in het proces met de deelnemer(s) van de UNIT begeleidt en met mensen uit het kunstonderwijs voor didactische ondersteuning. Bovendien kunnen we dankzij een aantal vrijwilligers de deelnemers extra ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van het beeldend vermogen en zelfredzaamheid.

Maatwerk
In overleg met de deelnemer en mogelijk andere betrokkenen stelt het UNIT Atelier een op de persoon afgestemd ontwikkelingsplan op. Dit plan moet leiden naar een stap na de UNIT: de arbeidsmarkt of een (beroeps-)opleiding en een dagelijks leven met een zekere mate van zelfredzaamheid. Stichting UNIT Academie biedt mogelijkheden aan mensen die zichzelf moeilijk staande kunnen houden in het reguliere onderwijs of in de samenleving.

De individuele ontwikkelingen worden voor een belangrijk deel in kaart gebracht met behulp van het meetinstrument MELBA. Hiervoor zijn verschillende medewerkers van de UNIT Academie gecertificeerd. Met MELBA kunnen de arbeidscapaciteiten van een persoon en de eisen van een functie in kaart gebracht worden.

Ook de individuele ontwikkelingen van het beeldend vermogen en het leervermogen worden regelmatig geregistreerd en besproken.

Download hier de flyer voor 2016 (pdf)

De UNIT winkel op Facebook
Afgelopen periode is door één van onze vrijwilligers hard gewerkt om onze Facebook pagina op te tuigen. Het resultaat mag er zijn!
Like onze pagina en blijf als eerste op de hoogte van nieuwtjes, nieuwe werken en nog veel meer.
Bekijk onze Facebook pagina >