UNIT Atelier

Als deelnemer van het atelier ben je bezig met activiteiten waardoor je zowel jouw beeldend vermogen als jouw persoonlijke vaardigheden  verder ontwikkelt. Dit gebeurt voor een belangrijk deel door middel van opdrachten op beeldend gebied. Afhankelijk van jouw persoonlijk ontwikkelingsplan zijn dit opdrachten van de professionele kunstenaars, vormgevers en begeleiders van het UNIT Atelier. Ook kun je zelfstandig aan eigen opdrachten werken. Eigen opdrachten zijn opdrachten of doelen die jij jezelf hebt gegeven. Dit kan van alles zijn bijvoorbeeld: het leren maken van een zelfportret met acrylverf, het leren maken van portretfoto’s of het leren bewerken van digitaal beeldmateriaal met behulp van Photoshop, het schrijven van een sollicitatiebrief, het leren presenteren van jouw werk.  Tevens  werk je aan jouw zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Er wordt ook gewerkt aan opdrachten van externe opdrachtgevers. De externe opdrachten komen meestal via de UNIT Winkel binnen. Particulieren of organisaties hebben een concrete opdracht waar op het atelier aan gewerkt kan worden. Dit zijn opdrachten zoals bijvoorbeeld het naschilderen van een foto, het ontwerpen van een flyer of affiche, het inrichten van een expositie  of  het maken van een foto of fotoreportage.

Vaardigheden op beeldend gebied
Op de meeste dagdelen van het UNIT Atelier begin je gezamenlijk aan een activiteit in een specifiek beeldend medium zoals fotografie, tekenen, schilderen, ruimtelijk werken, animatie, grafische vormgeving en design. Het doel hiervan is enerzijds dat jij je beeldend vermogen verder breed ontwikkelt. Anderzijds biedt het jou en de begeleidende professionals de mogelijkheid om vast te stellen waar jouw grootste kwaliteit en interesse liggen. Na de gezamenlijke activiteit werk jij als deelnemer onder begeleiding van een professional aan opdrachten en activiteiten binnen jouw individueel traject. Er is ook ruimte om eigen werk te maken naast het werken in opdracht. Uiteraard krijg je daarbij ook begeleiding.

Tijdens de activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van jouw beeldend vermogen ben jij als deelnemer van het atelier bezig met onderzoeken, met experimenteren, met techniek en verbeelden. Daarmee ontwikkel je jouw beeldende kwaliteiten, persoonlijke creativiteit, eigen beeldtaal en vaktechnische vaardigheden.

Ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van deze vaardigheden worden met je besproken en in kaart gebracht. Zo nodig wordt jouw persoonlijk ontwikkelingsplan daarop aangepast en kunnen gerichte acties worden gestart.

Beroepsvaardigheden
Naast het individueel beeldend werken werk je ook samen aan opdrachten. Zo bespreek je onder meer hoe je samen een bepaalde opdracht wilt aanpakken en verdeel je taken. Het presenteren van eigen werk, maar ook van producten die door samenwerking tot stand zijn gekomen is vaak spannend en vragen om bepaalde communicatieve vaardigheden.

Je tot klanten richten in bijvoorbeeld de UNIT Winkel vraagt om bepaalde sociaal communicatieve vaardigheden. De wijze waarop je producten en diensten levert is een onderdeel van de ontwikkeling van artistiek en cultureel ondernemerschap waar binnen het atelier aandacht wordt besteed.
Als jij als deelnemer een traject naar arbeid volgt zijn deze vaardigheden voor jouw verdere ontwikkeling als beroepsbeoefenaar van groot belang.

Ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van deze vaardigheden worden met je besproken en in kaart gebracht en zo nodig wordt jouw persoonlijk ontwikkelingsplan daarop aangepast en kunnen gerichte acties worden gestart.

Studievaardigheden
Plannen en organiseren zijn vaardigheden die voor iedere deelnemer van het UNIT Atelier van belang zijn, ongeacht het traject dat je als deelnemer volgt. Voor deelnemers die een beroepsopleiding willen gaan volgen zijn dit noodzakelijke vaardigheden. Het zijn naast algemene beroepsvaardigheden specifieke studievaardigheden. In het reguliere beroepsonderwijs wordt namelijk verwacht dat je zelfstandig kunt plannen en organiseren en je studie met de daarbij horende studieopdrachten kunt blijven overzien.
Andere studievaardigheden zijn onder meer het analyseren  en structureren van leerstof en het concreet en kritisch verwerken van leerstof en ander studiemateriaal. Ook samenwerken is een belangrijke studievaardigheid.

Ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van deze vaardigheden worden met je besproken en in kaart gebracht en zo nodig wordt jouw persoonlijk ontwikkelingsplan daarop aangepast en kunnen gerichte acties worden gestart. 

Logboek en Portfolio
Voor deelnemers die naar een kunstvakopleiding willen is het van belang dat zij hun individuele doelen en ontwikkelingen van vaardigheden registreren in een persoonlijk logboek. Dit is een (digitaal) boek waarin je in woord en beeld beschrijft waaraan je gewerkt hebt tijdens atelieruren en de uren op je werkervaringsplek.
Ook deze deelnemers werken aan een persoonlijk digitaal ‘showportfolio’ waarin proces en resultaten van beeldende opdrachten (reproducties) zijn opgenomen. Dit is voor henzelf, maar zeker ook voor derden van belang, zoals bijvoorbeeld voor een toelatingscommissie van een kunstacademie.