UNIT Atelier

Stichting UNIT Academie spant zich in om iedere individuele deelnemer begeleiding te bieden die inzoomt op het talent en de mogelijkheden van de deelnemer. Het UNIT Atelier met UNIT Winkel wil de deelnemers kansen geven op een vervolgstap in hun leven. Het UNIT Atelier wil de deelnemer daarbij op de eerste plaats aanspreken op zijn specifieke talenten en originele manier van denken. Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers van het UNIT Atelier baat hebben bij een aanpak die gericht is op verduidelijking van de communicatie en het bieden van een voorspelbare en overzichtelijke werk- en leeromgeving. Doelstelling is dat jij als deelnemer inzicht krijgt in eigen kunnen en willen met betrekking tot de toekomst. Als deelnemer van het UNIT atelier ben je bezig met activiteiten waardoor je zowel jouw beeldend vermogen als jouw persoonlijke vaardigheden  verder ontwikkelt.

Heb je talent en voldoende intelligentie, maar ben je nog onvoldoende zeker over je persoonlijke vaardigheden en je beeldend vermogen om jouw ambities te realiseren? Word je juist door jouw talenten en intelligentie vaak overschat of niet goed begrepen? Wil je op de eerste plaats aangesproken worden op wat je kunt en graag doet en niet op zaken waaraan je niet kunt voldoen of geen interesse in hebt? Heb je behoefte aan een veilige leer- en werkomgeving en verduidelijking van de communicatie? Dan zou het UNIT Atelier een hele goede plek voor je kunnen zijn.

Op het UNIT Atelier kun je zelfstandig aan opdrachten en doelen werken die jij jezelf hebt gegeven. Dit kan van alles zijn bijvoorbeeld: jouw beeldend werk presenteren, maken van een zelfportret met acrylverf, het leren bewerken van digitaal beeldmateriaal met behulp van Photoshop, misschien zelfs in opdracht werken, toewerken naar een expositie maar ook het leren op tijd te komen, planmatig werken, hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief en omgaan met feedback.

Tijdens de activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van jouw beeldend vermogen ben jij als deelnemer van het atelier bezig met onderzoeken, met experimenteren, met techniek en verbeelden. Daarmee ontwikkel je jouw beeldende kwaliteiten, persoonlijke creativiteit, eigen beeldtaal en vaktechnische vaardigheden.

Op het UNIT Atelier is er ruimte om met je mee te denken waar jij naar toe zou willen werken en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt en hoe je die op het atelier kan leren of aan kan werken. Een stap naar betaald werk,  vrijwilligerswerk of een opleiding is voor sommigen een te grote stap waarbij we ondersteuning kunnen bieden zodat deze stap misschien makkelijker voor je wordt.

Voor sommigen is het mogelijk om ook samen aan opdrachten te werken.

Deelname, toelating en kosten
Het is belangrijk om te weten dat je bij de aanmelding minimaal 21 en maximaal 36 jaar moet zijn en over een normale of bovengemiddelde intelligentie moet beschikken om deel te kunnen nemen aan het UNIT Atelier. Je kunt deelnemen ongeacht je vooropleiding, maar wel op basis van aanwezige en ontwikkelbare beeldende kwaliteiten, alsook je interesse en je motivatie voor beeldende kunst en vormgeving.

Indien je enthousiast bent om als deelnemer te starten op het UNIT Atelier stuur je een mailtje naar info@unitacademie.nl en krijg je een vragenlijst opgestuurd via de mail. Daarna ontvang je een uitnodiging voor een  toelatingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we met elkaar

 1. De vooraf ingevulde vragenlijst die je per mail minimaal een week van te voren aan ons ingevuld hebt teruggestuurd

 2. Jouw beeldend werk die je aan ons laat zien, fysiek, op je telefoon of op een computer.

Op basis van die 2 elementen wordt besloten of jij binnen de groep van de UNIT past en of wij voldoende mogelijkheden hebben om jou te begeleiden op beeldend en persoonlijk vlak. Die beslissing valt uiterlijk een week ná het kennismakingsgesprek.

Als je wordt toegelaten op het UNIT Atelier dan beschrijven we in jouw dossier:

 • Specifieke wensen t.a.v. jouw beeldende en persoonlijke doelen

 • Het aantal dagdelen per week dat je wilt gaan komen naar het atelier (waar je uiteraard de mogelijkheid krijgt om dit op te bouwen als dit nodig is) (Minimaal 2 dagdelen is van ons uit een eis)

 • De eventuele medicatie, verslavingsproblematiek, middelengebruik

 • Eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen

 • Jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en BSN nummer)

 • De contactgegevens van jouw begeleider of ouder(s)

Samen met jou wordt er een plan gemaakt waar jij aan gaat werken op het atelier en dat wordt elk half jaar geëvalueerd, bij voorkeur met een begeleider of ouder erbij. We verwachten van jou dat je op de aangegeven tijd aanwezig bent en als dat niet lukt dat we altijd een appje of sms’je ontvangen waarin je dit kenbaar maakt. Doelen die beschreven kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Komen op de afgesproken tijden

 • Vasthouden van de structuur in de week

 • Contacten aangaan met andere deelnemers op het atelier

 • Afspraken nakomen

 • Presenteren van je eigen werk

 • Eventueel werken in opdracht

 • Meedoen aan een wekelijkse les

 • Toewerken naar een baantje als vrijwilliger bijvoorbeeld in de UNIT Winkel (dit doe je overigens nooit alleen maar met andere deelnemers van het UNIT Atelier samen)

Om deelname aan het UNIT Atelier te kunnen bekostigen zijn er verschillende mogelijkheden. Het UNIT Atelier werkt als onderaannemer voor Pluryn, Zozijn, Driestroom en RIBW Nijmegen en Rivierenland. Bij aanmelding wordt in overleg met één van deze organisaties bekeken of het UNIT Atelier het passende aanbod is bij jouw ondersteuningsvraag. Als dit zo is, dan krijg je een indicatie op naam van die zorgaanbieder en ga je bij het UNIT Atelier aan de slag. Je kan ook terecht met een PGB voor dagbesteding/begeleiding groep, of je ouders kunnen financieel ondersteunen.

Twijfel je of het UNIT Atelier wat voor jou is dan kun je altijd vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen. Ook bij een oriënterend gesprek vragen we je om van te voren een vragenlijst in te vullen. Mocht je vragen hebben hierover, neem dan gerust contact met ons op: 06-17544175 of mail naar info@unitacademie.nl

Contactpersoon: Gemma van Grinsven

Website door www.cookin.nl