Word vriend van de UNIT

Meld  u vandaag nog aan als Vriend van UNIT Academie ten behoeve van de deelnemers van het UNIT Atelier, om reguliere atelieractiviteiten te continueren en bijzondere atelieractiviteiten te kunnen verwezenlijken.

De UNIT heeft haar koers gewijzigd en wil actief met kunst gaan participeren in de stad. Daarbij kunnen we uw hulp gebruiken. Ja, dat gaat om geld, anders redden wij het niet, maar het gaat zéker niet alleen om geld. Het gaat om wat wij belangrijk vinden: kunst en vriendschap. Wij willen graag een vriendschapsrelatie met u aangaan. Als vrienden doe je dingen samen, vertrouw je op elkaar en verrijk je elkaars leven. Wij zien kunst als relevant voor ieders leven. Wij willen onze kunst(ervaring) graag met u delen. We hopen dat u, en vertel het ook verder aan uw vrienden, onze vriend wilt worden! 

Meldt u zich bij info@unitacademie.nl   dan nemen wij contact met u op. We houden u uiteraard op de hoogte via de nieuwsbrief over de activiteiten die we aanbieden.
Wij hebben de volgende aanbiedingen voor u als nieuwe Vriend van de UNIT:

  • ik doneer 50 euro per jaar.
  • Ik doneer 100 euro per jaar en ontvang van het UNIT Atelier een set ansichtkaarten  van kunstwerken, gemaakt door  de deelnemers.
  • Ik doneer 150 euro per jaar en ontvang  het boek “Muren zijn hilarisch”, gemaakt door 2 deelnemers van het UNIT Atelier.
  • Ik schrijf zelf eenmalig een bedrag over aan stichting UNIT Academie
    NL86RABO 0138333602
  • Ik wil graag in gesprek met de contactpersonen van stichting UNIT Academie zodat ik mijn wensen kenbaar kan maken.

Belangrijk:  Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Voordeel is dat uw schenkingen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Deze regeling  kunt u nalezen op: www.belastingdienst.nl 
Het ANBInummer van stichting UNIT Academie is RSIN 818415332

A.N.B.I.
In het kader van de verplichting voor ANBI-instellingen om relevante bestuurlijke informatie op de website te publiceren, verwijzen wij naar de hier te downloaden pdf-documenten:

Stichting UNIT Academie is sinds haar oprichting op 30-08-2007 aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. De Belastingdienst gebruikt deze term voor stichtingen die werken ten behoeve van de samenleving en dus niet ten behoeve van een beperkte groep/individu. Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling bieden fiscale voordelen:

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Zoek status op www.anbi.nl.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Er zijn verschillende varianten met verschillende fiscale voordelen:
Incidentele schenking: U doet een eenmalige schenking aan de stichting UNIT Academie.
Periodieke schenking: U verbindt zich voor meerdere jaren aan stichting UNIT Academie.
Lijfrente met lening: U doet een eenmalige schenking in de vorm van een lening.
Erfstellingen/legaten: U wilt schenken uit uw nalatenschap.

Website door www.cookin.nl